KONCEPT

Vi lever i en globaliserad värld där ekonomin styr. Att producenter förlägger sin tillverkning utomlands för att hålla nere kostnaderna, med i många fall bristfällig kontroll som följd, är ingen nyhet. Inte heller att detta i sin tur ställer konsumenten i en svår situation när hon väljer mellan olika varor.

Lyckligtvis har detta uppmärksammats och flera aktörer erbjuder idag rättvisa och ekologiska produkter så att konsumenten kan känna trygghet i att hon inte finansierar fortsatt dåliga arbetsförhållanden och miljöfarlig verksamhet genom sina inköp.

Vårt koncept sträcker sig lite längre. Vi erbjuder produkter som inte bara är klimatsmarta, från bomullsplanta ända hem till garderoben, utan som faktiskt gör aktivt gott för både människor och natur i tredje världen. Vi kallar konceptet ”Tree-shirt” därför att vi för varje såld produkt planterar ett träd vid Victoriasjön i Afrika.

Träden som planteras i jorden runt Victoriasjön göder marken, binder vätska och ger ökade skördar av grödor som bönor och majs. De hjälper familjer att klara vedbehovet, förbättra sin matproduktion och ökar deras inkomst eftersom överskottet av skörden går till försäljning. Träden bidrar till väsentligt förbättrade levnadsförhållanden.

Vi hoppas inte att det låter för bra för att vara sant, men säkert undrar ni hur det går ihop? Som ni förstår är de ekonomiska marginalerna mycket små och förklaringen är att vi som driver projektet inte har detta som huvudsyssla. Vår förhoppning med Tree-shirt är att väcka uppmärksamhet och skapa debatt kring ekologisk och rättvis handel och samtidigt erbjuda produkter som behandlar både miljön, arbetarna och din plånbok på ett schysst sätt.

Produktionen är fri från konstgödning och skadliga bekämpningsmedel

Transporterna sker med båt istället för flyg

90% lägre utsläpp av CO2 än likvärdiga icke-ekologiska produkter (källa: The Carbon Trust)

95% av vattnet i produktionen kommer från monsunregn istället för dricksvatten

100% återvinningsbara förpackningar och emballage

100% förnyelsebar energi används i produktionen

Arbetarna garanteras schyssta villkor och en säker arbetsmiljö

Av intäkterna går 20:-/plagg till Vi-skogens 90-konto. Vi-skogen planterar träd runt Victoriasjön.