28

Jun

2010

VI PLANTERAR 27 TRÄD IDAG!

Publicerad av admin

Nu har vi kommit igång med både leveranser av tree-shirts och planterandet av träd nere i Vi-skogen. Idag planterar vi 27 stycken snabbväxande träd! Det är nästan dubbelt så många som de 15 träd som räcker för en hel familjs trädbehov under ett år, och efter 5 år är de helt självförsörjande. Då har den utarmade odlingsmarken återfått sin bördighet.

På Vi-skogens hemsida kan man följa en simulering av hur träden artar sig där nere kring Victoriasjön. För att få rätt antal träd tvingas vi plantera i omgångar, men allihop finns där i krokarna.

Bra jobbat allihopa!

http://www.planteratrad.se/?tradid=4340